Overslaan en naar de inhoud gaan

Zuurhage II

Kampenhout
zorgwoning met 11 studio's en 20 sociale woningen
bouwheer: Providentia cvba

De projectsite maakt deel uit van een recente verkaveling aan de rand van het dorpscentrum van Kampenhout, vlakbij de drukke hoofdweg en grenzend aan een rustige, groene verkavelingswijk. De opdracht is tweeledig: Enerzijds wordt er een nieuwe zorgwoning, Zuurhage II, vorm gegeven die de verbinding maakt met de reeds bestaande zorgwoning Zuurhage I. Aansluitend bij de geest en opzet van Zuurhage I is er op zoek gegaan naar een nieuw model voor Zuurhage II: een zorggebouw zonder versnipperde, kleine leefruimtes, maar met 1 grote overzichtelijke leefruimte waar verschillende huiselijke ‘plekken’ in elkaar overvloeien die zich richten naar de tuin, de straat en een overdekt terras. Voor de bewoners worden er 11 nieuwe studio’s voorzien die allen rechtstreeks in verbinding staan met deze huiselijke plekken. Het zorggebouw zit vervat onder 1 groot geknikt dak en is opgebouwd met een eenvoudige, rationele structuur die flexibel kan heringedeeld worden in de toekomst. Anderzijds worden er 20 sociale koopwoningen voorzien die de bestaande woonwijk verder aanvullen. Deze woningen zijn verdeeld in 3 woningtypes, die allen opgebouwd zijn met een eenvoudige planopbouw waarbij de leefruimtes zowel naar de private tuin als naar de publieke straat zijn gericht. De inrichting van de publieke ruimte speelt een belangrijke rol en zet maximaal in op sociale interactie tussen de verschillende bewoners: een nieuw, kleinschalig pleintje, ‘gekaderd’ door  de 2 zorggebouwen en een ensemble van 4 woningen, groene, ‘ge-activeerde’ voortuinstroken en vooruitgeschoven leefruimtes zorgen voor een levendig en luchtig straatbeeld.