Overslaan en naar de inhoud gaan

Wijdbosch

Geel
71 sociale woningen
bouwheer: Leefgoed bv

Het projectgebied ligt in de ‘verkavelingsnevel’ van de stad Geel: een groot omsloten bouwblok wordt verdicht op basis van een masterplan van BUUR. Er worden nieuwe woonvelden gedefinieerd binnen een duidelijk stedenbouwkundig frame. De publieke ruimte vormt een continu landschap die het geheel bindt, verschillende sferen creëert met een publiek pleintje aan de watertoren en een groot, centraal park. Het project is een invulling van het grootste woonveld en zal in totaal 71 wooneenheden bevatten gelegen aan 2 woonerfstraten, een nieuwe ontsluitingsweg en aan het nieuwe park. Adhv. een volumestudie worden ‘bouwblokken’ vorm gegeven die het nieuwe publieke domein versterken. De densiteit van de woonvelden wordt verhoogd met behoud van het open karakter van het voormalige binnengebied. Verschillende woningtypes worden ingezet om de kwaliteit van de woonerfstraten te optimaliseren en om in te zetten op een goede oriëntatie van de verschillende buitenruimtes. Het centrale park krijgt een duidelijke omkadering, de nieuwe straat die de woonerven ontsluit, krijgt uitgesproken gevelwanden en de erven krijgen een meer open en groen karakter. Kruiwagenpaden ontsluiten de verschillende tuinen, de dieper gelegen tuinwoningen, fietsenbergingen en tuinbergingen. Het project wil de sociale interactie tussen de bewoners stimuleren en de kwaliteit van de woonerven verhogen. Door het voorzien van grote gemeenschappelijke carports, gedeelde fietsenbergingen en het activeren van de kruiwagenpaadjes wordt er volop ingezet op ontmoeting en interactie. De leefruimtes van de grondgebonden woningen worden steeds 2 zijdig georiënteerd: naar de private tuin én naar het woonerf waardoor de sociale controle verhoogt.