Overslaan en naar de inhoud gaan

Tweelingenhuizen

Antwerpen
5 wooneenheden en een commercieel gelijkvloers
bouwheer: AG VESPA

Het project tracht de essentie van de rijke historiek van de panden te vatten en te zoeken naar een nieuwe, gepaste invulling en aanpassing. Het is hierbij de intentie niet te vervallen in ad hoc aanpassingen, maar een wezenlijke heropwaardering van de panden en hun (woon)kwaliteiteiten te kunnen verwezenlijken. Het ontwerp vertrekt vanuit de insteek om de oorspronkelijke basistypologie van 3 panden (2 voorhuizen en een achterhuis) terug in ere te herstellen. Een nieuwe vertikale hoofdcirculatie wordt voorzien in buitenklimaat, centraal tussen de 3 panden en in het verlengde van de opnieuw vrijgemaakte koeren. De ingreep maakt de achtergevels van de voorhuizen terug vrij en vergroot de ademruimte.
Deze opstelling maakt het mogelijk 5 wooneenheden te voorzien, elk met een eigen toegang vanaf een bordes aan de open trap. Aangezien private buitenruimtes voor de verschillende woningen onmogelijk zijn gezien de erfgoedwaarde en opstelling van de panden, wordt er naast de vrijgemaakte koer een bijkomende gemeenschappelijke buitenruimte gecreëerd als dakverdieping op het achterhuis: De gemeenschappelijke, vertikale buitencirculatie mondt uit in een ruim dakterras onder een open pergola-structuur en biedt een unieke verblijfsplek met een bijzonder perspectief op de mooie, naastgelegen kerk. Het gelijkvloers van de beide voorhuizen wordt opnieuw ingevuld met een commerciële functie, kantoor of handelsfunctie met volledig behoud van de historische voorgevel. Het gelijkvloers van het achterhuis wordt ingericht als gemeenschappelijke fietsenberging voor de hoger gelegen woningen.