Overslaan en naar de inhoud gaan

Postweg

Tildonk
4 sociale woningen
bouwheer: OCMW Haacht
ism. Marjan Michels
foto’s: Niels Donckers

Het OCMW Haacht schrijft een ontwerpvraag uit voor het bouwen van sociale huisvesting op een perceel aan de rand van de dorpskern van Tildonk (Haacht). Het project wordt toegekend aan de architecten en kunstenaars via een selectie voor de Meesterproef, uitgereikt door de Vlaamse Bouwmeester. Het perceel bevindt zich in een overgangsgebied tussen de dorpskern en landelijk gebied, tussen lintbebouwing met een kleine korrel in het centrum en een grotere korrel van de nieuwe verkavelingen aan de rand van het dorp. Het ontwerp omvat 4 woningen en een gemeenschappelijke auto- en fietsparking in 3 volumes, die zowel qua footprint als positie op het perceel de stedenbouwkundige logica van dit overgangsgebied respecteren. Het vervolledigen van de rand van het bouwblok schept 3 nieuwe gevels in de Postweg en herstelt het weefsel van de buurt.
Door de personalisering in de vormgeving van de woningen krijgt de beleving van het sociale wonen een meerwaarde. Het individuele karakter van de drie losstaande volumes koppelt zich los van het stereotiepe beeld van sociale woningbouw en vergemakkelijkt zo de integratie van de nieuwe bewoners in de omgeving. Via de materialisatie, de  archetypische vorm van de volumes en de doorzichten sluit het project aan bij het woonkarakter van de Postweg. Door het gekozen materiaal, een alledaagse rode gevelsteen en dakpan integreert het project zich discreet in de straat.