Overslaan en naar de inhoud gaan
wedstrijd

De Octopus

Deurne
wedstrijdontwerp dubbele basisschool
bouwheer: stad Antwerpen

Het project omvat de renovatie en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen tot een nieuwe dubbele basisschool ‘De Octopus’. De projectsite  bevindt zich in Deurne middenin een bouwblok en wordt ontsloten door 2 straten: de Sint-Rochusstraat en de Waterbaan. Het bestaande gebouwencomplex van de school bestaat uit een lijvig hoofdvolume met allerlei tentakels en bijgebouwen opgericht langsheen de perceelsgrenzen van de school. Het ontwerpvoorstel behoudt de centrale hoofdvolumes van het voormalige Lyceum en de kleuterschool, maar ‘knipt’ de uiteindes ervan af om nieuwe uitbreidingen te voorzien die het binnengebied van het bouwblok beter structureren en de school een duidelijker gelaat bezorgen in de straat. De inplanting van de nieuwe volumes creëert 2 omarmende bewegingen rond 2 overzichtelijke speelplaatsen en is er tevens op gericht het openbare leven van de straat te laten doorsijpelen in het afgesloten binnengebied waarbij de speelplaatsen als (semi)publieke buurtpleinen kunnen opgevat worden. Gemeenschappelijke programma onderdelen voor de nieuwe school worden zo veel mogelijk voorzien op het gelijkvloers vlakbij de speelplaatsen of in de ondergrond: zo wordt een nieuwe turnzaal voorzien in een nieuwbouwvolume die de buitenruimte van de lagere school opdeelt in 2 delen. Door ze verzonken te voorzien en grote raampartijen te voorzien op niveau van het maaiveld worden de 2 delen van de buitenruimte visueel met elkaar verbonden en worden de grenzen van het binnengebied / de speelplaats leesbaar en overzichtelijk. 8 kleuterklassen komen vlakbij een administratief kopgebouw aan de Waterbaan en 12 lagere schoolklassen worden allemaal voorzien op de eerste verdieping verbonden door een lange ‘learning street’. Bij de uitwerking van de bouwvolumes, de gevelindelingen en de materialisaties is er gezocht naar een gepaste en bescheiden houding in het bouwblok. Er is in de verschijningsvorm gezocht naar schaalverkleining van het omvangrijke gebouw en naar een zeer leesbare en herkenbare architectuur voor jonge kinderen.