Overslaan en naar de inhoud gaan

Brasel

Dessel
37 sociale woningen en een buurthuis in de Braselwijk
bouwheer: Woonboog

De gehele Braselwijk te Dessel wordt grondig geherstructureerd en verdicht op basis van een masterplan van BUUR: De samenhang van de publieke open ruimte wordt verhoogd en de randen van de bebouwde zones worden duidelijker gedefinieerd. In het bestaande weefsel dat vooral oost-west is georiënteerd wordt een centraal groengebied vrijgemaakt met een landschappelijke corridor in noord-zuid richting. Hierdoor wordt de woonwijk verdeeld in twee woongebieden met verschillende woonvelden van een meer bevattelijke schaal en kunnen verschillende woontypologieën in relatie met het publieke domein (straat, woon- erf, parkzone, buurtplein, bosgebied etc.) worden ontwikkeld.
In deze 3e fase van de ontwikkeling van de wijk zijn 4 bouwvolumes vorm gegeven waarbij 3 woontypologieën zijn ingezet: rijwoningen, gestapelde woningen en meergezinswoningen op een ondergrondse parking. Een buurthuis is voorzien in de gevelplint van het grotere bouwvolume aan het centrale park en vormt een ontmoetingsplaats voor de hele wijk. Er wordt met de nieuwe bouwvolumes een visueel samenhangend geheel gevormd dat zich verankert in de omgeving en dat varieert op de bestaande ruimtelijke en atmosferische kwaliteiten: de fijne gebouwenkorrel, de footprint en wisselende ritmiek van de volumes, de aantrekkelijke materialisatie, de homogeniteit van het gebouwde, openheid en veel groen met hoge bomen, doorzichten, etc.
Het inbrengen van meer geschakelde en gestapelde woningtypes zorgt voor een andere densiteit en wisselende bouwhoogtes en volumes. Zo ontstaan veranderende gevel- en straatbeelden en worden oa de belangrijke wijkranden en parkwanden meer gearticuleerd, als representatie van de nieuwe configuratie. Het stratenweefsel, de woonerven, de pleintjes, de toegangen aan straat en park schragen de nieuwe ideeën over adressen, doorwaadbaarheid, bereikbaarheid en identiteit.