Overslaan en naar de inhoud gaan
wedstrijd

brandweerkazerne post zuid en kantoren

Antwerpen

De projectsite aan de Kielsevest is een driehoekig restperceel dat de grens vormt tussen de verkeersdrukke Singel en het kleinschalige woongebied dat zich achter de Kielsevest uitstrekt. De nieuwe invulling dient een brandweerkazerne met kantoorruimte te huisvesten, een programma dat vraagt om een efficiënte en snelle ontsluiting, en bijgevolg dus ook een doordachte inplanting. De L-vormige footprint biedt hier een antwoord op: enerzijds creëert het een continuïteit van het evenwijdige stratenpatroon van de achterliggende woonwijk, maar anderzijds zorgt de footprint ervoor dat er twee buitenruimtes ontstaan. De private buitenruimte grenzend aan het buurgebouw vormt een trechterruimte waar de brandweerwagens urgent kunnen vertrekken. Het publieke plein gericht naar de Kielsevest vormt een zone waar de voertuigen kunnen toekomen, maar waar ook de buurtbewoners gebruik van kunnen maken. De brandweerkazerne wordt verspreid over de eerste 2 bouwlagen: zo blijft de verticale circulatie bij een interventie-oproep beperkt en wordt er een duidelijke functionele scheiding verwezenlijkt tussen 2 niveaus. De kantoorruimtes worden volledig bovenop de brandweerkazerne voorzien. Zo kunnen ze goed akoestisch gescheiden worden van de brandweerkazerne en kunnen alle kantoorruimtes voldoende licht en zicht krijgen op de omgeving. Het gebouw onthult zijn programma bescheiden naar de Singel toe en profileert zich langs deze zijde met een generiek doch flexibel imago binnen het huidige straatbeeld van de Singel. Langs de Kielsevest wordt ingezet om de werking van de brandweer zichtbaar te maken. Op die manier brengt het gebouw een positieve levendigheid met zich mee voor de woonbuurt.