Overslaan en naar de inhoud gaan
nieuwbouw

71 woningen W

Geel
71 sociale woningen Wijdbosch
bouwheer: Geelse Huisvesting cvba

Het projectgebied ligt in de ‘verkavelingsnevel’ van de stad Geel: een groot omsloten bouwblok wordt verdicht op basis van een masterplan van BUUR. Er worden 3 woonvelden gedefinieerd binnen een duidelijk stedenbouwkundig frame. De publieke ruimte vormt een continu landschap die het geheel bindt en 3 sferen creëert: een publiek pleintje aan de watertoren, een park en een grote gemeenschappelijke tuin. Dit project is een invulling van het eerste woonveld met voornamelijk grondgebonden woningen opgesteld aan woonerfstraten aan de rand van het nieuwe park. Wij hebben de opstelling van de in het masterplan voorgestelde woningen-in-rij en half open woningen 180° gedraaid om een beter ge-öriënteerde en luchtigere inplanting te bekomen. De halfopen bebouwingen zijn omgevormd tot achter mekaar gekoppelde woningen, lange volumes in de diepte van het woonveld en in hoogte beperkt tot 2 bouwlagen. De rijwoningen krijgen een verhoogd leefgedeelte aan het woonerf voor maximaal contact zonder aan privacy in te boeten. Hogere volumes met appartementen markeren de overgang tussen woonerf en straat en tussen woonerf en park. De kopgebouwen langs de parkzijde spelen door hun schaal en opstelling mee in de ‘skyline’ rond het centrale park en sluiten aan bij de twee reeds ingetekende parkvilla’s van het naburige woonveld.