Overslaan en naar de inhoud gaan
nieuwbouw

38 woningen B

Dessel
38 sociale woningen Braselwijk
bouwheer: De Ark Turnhout

De gehele Braselwijk te Dessel wordt grondig geherstructureerd en verdicht op basis van een masterplan van BUUR: De samenhang van de publieke open ruimte wordt verhoogd en de randen van de bebouwde zones worden duidelijker gedefinieerd. In het bestaande weefsel dat vooral oost-west is georiënteerd wordt een centraal groengebied vrijgemaakt met een landschappelijke corridor in noord-zuid richting. Hierdoor wordt de woonwijk verdeeld in twee woongebieden van een meer bevattelijke schaal en kunnen verschillende woontypologieën in relatie met het publieke domein (straat, woon- erf, parkzone, buurtplein, bosgebied etc.) worden ontwikkeld.
In het masterplan zijn de opdeling van verschillende woonvelden en de footprint van de verschillende invullingen expliciet vastgelegd, uitgaande van de bestaande korrel, bouwdieptes en typologieën. De evidentie van deze contouren wordt in deze 3e fase van de ontwikkeling van de wijk gevolgd en de bouwvolumes worden hierop geoptimaliseerd. Er worden 3 typologieën ingezet: rijwoningen, gestapelde woningen en meergezinswoningen op een ondergrondse parking met ruime fietsenberging. Er wordt met de nieuwe bouwvolumes een visueel samenhangend geheel gevormd dat zich verankert in de omgeving en dat varieert op de bestaande ruimtelijke en atmosferische kwaliteiten: de fijne gebouwenkorrel, de footprint en wisselende ritmiek van de volumes, de aantrekkelijke materialisatie, de homogeniteit van het gebouwde, openheid en veel groen met hoge bomen, doorzichten, etc.
Het inbrengen van meer geschakelde en gestapelde woningtypes zorgt voor een andere densiteit en wisselende bouwhoogtes en volumes. Zo ontstaan veranderende gevel- en straatbeelden en worden oa de belangrijke wijkranden en parkwanden meer gearticuleerd, als representatie van de nieuwe configuratie. Het stratenweefsel, de woonerven, de pleintjes, de toegangen aan straat en park schragen de nieuwe ideeën over adressen, doorwaadbaarheid, bereikbaarheid en identiteit.